TABORI - SPISEK

Pozdravljeni planinski prijatelji 

22. maja 1971 je bil organiziran I. Tabor ljubljanskih planincev na Jančah.
Besedo „tabor“ so povzeli takratni planinski delavci iz zgodovine slovenskega naroda.
Izraz pomeni neke vrste množično zborovanje na prostem. Prvi tabori so bili organizirani
v 60-letih 19. stoletja. Njih naloga je bila utrjevanje narodne zavesti med Slovenci.
Tabori ljubljanskih planincev naj bi utrjevali planinsko zavest med planinci
v enakem smislu, kot so pred 150 leti utrjevali na taborih narodno zavest.
Tabori ljubljanskih planincev so si sledili vsako leto, po možnosti na drugem kraju,
običajno v drugi polovici maja, saj so takrat proslavljali Dan mladosti.
Tabori so bili na Planini nad Vrhniko, pri Slavkovem domu, pri Mengeški koči, na Govejku,
na Gorjuši, na Kuclju, na Rašici, na Kališu, v Kamniški Bistrici, na Šmarni gori, pri Jelenovem
studencu, na Kureščku, na Polževem, v Polhovem Gradcu, na Veliki planini, na Ključu,
zopet na Rašici, na Kamniškem sedlu in jubilejni, XX. Tabor na Korantu.

Tabori ljubljanskih planincev ostajajo stalnica delovanja. MDO vsako leto povabi
k soorganizaciji društvo, ki slavi okroglo obletnico delovanja ali samo želi sodelovati
pri pripravi. Kraji so se začeli ponavljati, saj je bilo za druženje mnogih planincev že težko najti novo zanimivo lokacijo.
Zvrstili so se še naslednji Tabori: na Muljavi, pri Taborski jami, pri Lavričevi koči na gradišču, na Rašici, na Govejku, v Kamniški Bistrici, na Šmarni gori, pri Jelenovem studencu, na Govejku, ….

Zap.štev.

Datum

Kraj tabora

Organizator tabora

I.

22. 5. 1971

Janče

PD Emona in Sob Moste-Polje

II.

28. 5. 1972

Planina nad Vrhniko

PD Vrhnika in Sob Vrhnika

III.

20. 5. 1973

Slavkov dom

PD Medvode ob 80-letnici PZS in 25-letnici društva

IV.

14. 5. 1974

Mengeška koča

PD J. Trdina Mengeš in PD Železničar

V.

18. 5. 1975

Govejk

PD Obrtnik ob 30-letnici osvoboditve

VI.

16. 5. 1976

Gorjuša

PD Domžale

VII.

15. 5. 1977

Trebeljevo

PD Vevče

VIII.

5. 6. 1978

Rašica

PD Rašica ob 20-letnici društva

IX.

1979

Kališe

PD Logatec

X.

25. 5. 1980

Kamniška Bistrica

PD Ljubljana-Matica

XI.

 1981

Šmarna gora

PD Šmarna gora

XII.

20. 6. 1982

Jelenov studenec

PD Kočevje

XIII.

22. 5. 1983

Kurešček

PD PTT

XIV.

27. 5. 1984

Polževo

PD Litostroj

XV.

19. 5. 1985

Polhov Gradec

PD Blagajana

XVI.

15. 6. 1986

Domžalski dom

PD Domžale

XVII.

14. 6. 1987

Ključ

PD IMP

XVIII.

5. 6. 1988

Rašica

PD Rašica

XIX.

16. 7. 1989

Kamniško sedlo

PD Kamnik, dan Kamniških planin

XX.

20. 5. 1990

Korant – Dol pri Ljubljani

PD RTV ob 20-letnici društva

XXI.

26.5. 1991

Mengeška koča

PD J. Trdina Mengeš

XXII.

1992

  

XXIII.

23. 5. 1993

Kamniški grad

 

XXIV.

1994

  

XXV.

10. 6. 1995

Muljava

PD Viharnik

XXVI.

21. 9. 1996

Taborska jama

PD Grosuplje

XXVII.

15. 6. 1997

Lavričeva koča

PD Šentvid pri Stični

XXVIII.

24. 5. 1998

Rašica

PD Rašica ob 40-letnici društva

XXIX.

20. 6. 1999

Govejk

PD Obrtnik

XXX.

24. 6. 2000

Kamniška Bistrica

PD RTV ob 30-letnici društva

XXXI.

20. 5. 2001

Šmarna gora

PD Šmarna gora ob 30-letnici društva

XXXII.

25. 6. 2002

Jelenov studenec

PD Kočevje

XXXIII.

31. 5. 2003

Govejk

PD Obrtnik

XXXIV.

29. 5. 2004

Polževo

PD Grosuplje ob 20-letnici društva

XXXV.

28. 5. 2005

Sv. Ana nad Ribnico

PD Ribnica

XXXVI.

27. 5. 2006

Kamni grič

PD Loški Potok

XXXVII.

26. 5. 2007

Višnja gora

PD Polž Višnja Gora ob 10-letnici društva

XXXVIII.

31. 5. 2008

Slavkov dom

PD Medvode ob 60-letnici društva

XXXIX.

27. 5. 2009

Kamniška Bistrica

PD Integral ob 35-letnici društva

XL.

29. 5. 2010

Žagarski vrh

PD Saturnus ob 40-letnici društva

XLI.

28. 5. 2011

Jelenov studenec

PD Kočevje

XLII.

26. 5. 2012

Lavričeva koča

PD Šentvid pri Stični

XLIII.

25. 5. 2013

Govejk

PD Obrtnik ob 80-letnici doma

XLIV.

31. 5. 2014

Kamni vrh

PD Dobrepolje

XLV.

30. 5. 2015

Govejk

PD Obrtnik

XLVI.

28. 5. 2016

Rakitna

PD Polje

XLVII.

27. 5. 2017

Lavričeva koča

PD Šentvid pri Stični ob 25-letnici društva

XLVIII.

26. 5. 2018

Višnja gora

PD Polž ob 20-letnici društva

XLIX.

25. 5. 2019

Kosijev dom na Vogarju

PD Železničar ob 70-letnici društva

 L 28. 5. 2022 Lavričeva koča PD Šentvid pri Stični