OBHODNICE MDO PD

Pozdravljeni planinski prijatelji 

LMP
Ljubljanska mladinska pot – ustanovljena na pobudo Mladinskega odseka
PD Ljubljana-matica. Otvoritev je bila 17. 10. 1965. Obhodnica ima 20 kontrolnih točk in je dolga 150 km.

BPP LJ-ZG
Bratska planinska pot Ljubljana-Zagreb – ustanovljena na pobudo MDO
PD Ljubljana in Planinarskog saveza Zagreba. Otvoritev je bila 19. 10. 1980. Obhodnica ima 13 kontrolnih točk v Sloveniji in 10 na Hrvaškem. Dolga je 170 km.

BPP LJ-RI
Bratska planinska pot Ljubljana-Rijeka – ustanovljena na pobudo MDO PD Ljubljana in Općinskog planinarskog saveza Rijeka.
Otvoritev je bila 16. 10. 1983. Obhodnica ima 15 kontrolnih točk v Sloveniji in 5 na Hrvaškem. Dolga je 180 km