KDO JE KDO V MDO

Pozdravljeni planinski prijatelji 

     Kratka predstavitev:

MDO PD Ljubljane je eden največjih izmed 12 MDO v Sloveniji. V MDO PD Ljubljane je trenutno združenih že 45 PD, od tega je 7 plezalnih klubov oziroma športnih društev. V vseh društvih je bilo konec leta 2011 9.380 članov različnih starosti, od najmlajših v vrtcih do pravih seniorjev tja preko 80 let. 

Geografsko je MDO dokaj razprostranjen. Na severu se prične na sotočju Save in Sore, kjer deluje PD Medvode. Nedaleč stran, v Smedniku, deluje PD Jeglič.

Na severnem robu Ljubljanske kotline sta dve PD, ki nosita imeni sebi najbližjih vzpetin, PD Šmarna gora in PD Rašica. Nato se razširi na celotno Ljubljansko kotlino – pogosto zamegljeno, asfaltno džunglo, ki jo obrobljajo prijazni griči in hribčki. Tu je vrsta PD, ki so nastajala v času razcveta organizirane planinske dejavnosti in nosijo imena po delovnih organizacijah, kjer so ali pa še danes delujejo. To so: PD A-banka, PD Avtotehna, PD Avtomontaža, PD Delo, PD IMP, PD Integral, PD Iskra Ljubljana, PD Mercator, PD Obrtnik, PD Pošte in Telekoma, PD RTV, PD Saturnus in PD Železničar. Nekatera PD so si nadela ime po predelu Ljubljane, kjer delujejo. To so: PD Črnuče, PD Polje in PD Vevče. Spet druga PD so si izbrala drugače prepoznavna imena, n. pr.: po planinski živali PD Gams in PD Hudournik ali simbolu kljubovanja viharjem PD Viharnik. PD Drago Bregar nosi ime po prvem v Himalaji ponesrečenem slovenskem alpinistu. Tu so še: Akademsko PD, PD Gornik, PD Kres in PD Špik. Prav v središču Ljubljane domuje in deluje najstarejše in največje PD ne le v MDO, temveč v širši domovini, to je PD  Ljubljana-Matica, ki združuje kar 3.190 članov. Na območju Mestne občine Ljubljana deluje 27 PD in 6 plezalnih klubov oziroma športnih društev.

Proti jugovzhodu seže MDO do Šentvida pri Stični. Na tem območju delujejo PD Grosuplje, PD Polž v Višnji gori in PD Šentvid pri Stični. Najdlje seže MDO proti jugu, prav do prostranih kočevskih gozdov. Tu so PD Dobrepolje, PD Velike Lašče, PD  Ribnica in PD Kočevje. Na samem robu mrzlega Babnega polja deluje najbolj oddaljeno PD, PD Loški potok. Na obronkih Ljubljanskega barja pod mogočnim Krimom domujeta najmlajši PD, PD Krim in PD Pijava Gorica.

Vsa PD v MDO PD Ljubljane s svojo raznolikostjo, vsako na svoj način bogatijo   prebivalce krajev in tudi cele Slovenije.

Naslov:

MDO PD Ljubljane,
Volavlje 46, 1129 Ljubljana Zalog – PD Vevče
e-mail: mdo.ljubljana@pzs.si

Predsednik:
Ernest Gradišar, Volavlje 46, 1129
Ljubljana-Zalog
e-mail: jerneja.gradisar@siol.net

Tajnica:
Jelka Kresnik, Novo Polje c. III/4, 1260 – PD Saturnus
e-mail:jelka.kresnik@gmail.com

Vodniški odbor:
Vodja: Niko Bertoncelj, Adreaševa 16, 1000 Ljubljana – PD Krim
e-mail: niko bertoncelj@gmail.com
Člani: Liljana Drevenšek – PD RTV, Marjan Klančar – PD Delo

Odbor za planinska pota:
Vodja: Magdi Stritar, Prhajevo 4, 1315 Velike Lašče – PD Velike Lašče
e-mail: magdi.stritar@gmail.com
Člani: Andrej Drobnič – PD Ribnica, Jože Kraševec – PD Krim

Odbor za varstvo gorske narave:
Vodja: Nevenka Rajhman, Spodnji Plavž 20, 4270 Jesenice, PD Mercator
e-mail: nevenka.rajhman@gmail.com
Člani Bojan Oblak – PD Ljubljana-Matica, Marija Miklič PD RTV, Cirila Skvarča – PD Iskra Ljubljana, Alenka Zega – PD Obrtnik

Odbor za informiranje in propagando:
Vodja Marinka Koželj Stepic, Ulica Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana – PD LPP
e-mail: marinkakozelj@gmail.com
Član: Marjan Klančar – PD Delo

Vsi odbori še niso kadrovsko popolnjeni

VABILO ZA 52. PLANINSKI TABOR ZA TABOR,  25. 5. 2024

KLIK NA SLIKO ZA POVEČANJE:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.