VGN novice

Pozdravljeni!
Bliža se 11. december, ko obeležujemo mednarodni dan gora. Letošnji slogan je: gore so pomembne za mlade.
Slovenski planinci se že peto leto pridružujemo pobudi in festivalu Alpske konvencije z imenom BRATI GORE
Vse več je planinskih društev, ki v okviru festivala pripravijo tak ali drugačen kulturni dogodek, povezan z gorami – v kulturnem domu, društvenih prostorih, šoli ali vrtcu, v lastni izvedbi ali z eminentnim gostom.
V to je zelo aktivno vključena tudi KVGN, saj menimo, da je festival odlična priložnost za:
· uveljavljanje planinske kulture v najširšem pomenu besede;
· promocijo planinstva in gorništva;
· promocijo in utrjevanje varstva gorske narave kot dejavnosti in gibanja;
· prijetno planinsko in kulturno druženje;
· itd..
Po mojih izkušnjah so prav odseki in odbori VGN tisti deli društev, ki so za prireditev in izvedbo teh dogodkov najbolj poklicani!
Varstvo gorske narave je samo po sebi temelj planinske kulture, ki jo lahko na ta način širimo v društvu in zunaj njega, zlasti med mladimi – ki jim je letošnji dan gora namenjen. Tema je pomembna in hvaležna.
Zato vas kot vodje odborov VGN pri MDO PD prosim in spodbujam, da se v največji možni meri angažirate, da bodo odseki VGN v vsako leto večjem številu pristopali k festivalu. Tudi letos je za pripravo vsak skromne, domače prireditve dovolj časa. Odlično je, da svojo prireditev prijavite v aplikacijo in se tako pridružite vse širši družini prirediteljev.
V aplikaciji lahko vidite, kje in zlasti kaj vse se bo dogajalo, lahko si ogledate tudi dogodke preteklih let. Poleg tega s prijavo (do določenega datuma) pridobite tudi kvaliteten promocijski material (bralna znamenja in nalepke). V našem društvu ga prejmejo člani planinskega krožka.
Časa je dovolj, veselo na delo!
Varen korak!


Pozdravljeni!
Kot veste ima KVGN PZD na skupni spletni strani (SS) svojo podstran, na kateri se trudimo objavljati tudi novice iz aktualnega društvenega (odseki) in meddruštvenega (odbori) dogajanja na tem področju (naravovarstveni izleti, srečanja, zbori, predavanja itd., tako v obliki napovedi (vabila) kot v obliki »poročil« KVGN PZS.
Enako velja za FB stran KVGN PZS, ki je nekoliko manj formalna, je pa lahko hitra in zato bolj ažurna. komisija KVGN PZS na FB
Zato vas vabimo k sodelovanju oziroma pripravi prispevkov, saj se ves čas »dogaja«, v tem času se vrstijo letna srečanja, pred nami je mednarodni dan gora, ki ga planinci (planinska društva) obeležujemo na različne načine.
Kot sem bil dejal že večkrat – če bi vsak odbor VGN letno pripravil vsaj dva prispevka, bi se objave vrstile na 14 dni, naš cilj je objavljati vsaj enkrat na teden.
Cilj objav je obveščanje članstva in ostale planinske javnosti o NV dogajanju na področju varstva gorske narave, namen pa skrbeti za naravovarstveno ozaveščanje.
Zato je pomembno, da se odbori MDO v to aktivno vključujete.
Priprava prispevka za spletno stran:
· priporočam (seveda se lahko odločite tudi drugače) od 15 do 25 vrstic besedila v urejevalniku,
· priložen dokument, npr. vabilo naj bo v pdf formatu ali v wordu, ter
· 5-10 kvalitetnih fotografij, ki ponazarjajo dogajanje, ena od teh naj bo skupinska oziroma »gasilska«
· Navedba avtorja in navedba avtorja/avtorjev fotografij
Gradivo pošljite strokovnemu sodelavcu Dušanu Prašnikarju in meni v vednost ter za objavo na FB strani.
Za objavo na FB naj bo prispevek krajši: dolžina od 5 do 10, največ 15 vrstic, lahko je več fotografij, vendar ne več kot 15.
Prispevek v FB po navadi navežemo na prispevek v spletni strani.
Vsebina naj se nanaša samo na naravovarstveno problematiko, predvsem naravovarstveno problematiko gorskega sveta.

Aha, še to – fotografij prosim ne vključujte v besedilo!
Pošljite jih kot priponke.
Fotografije naj bodo originalne velikosti.
Če so datoteke prevelike, jih pošljite v več pošiljkah, še boljše je, da uporabite WeTransfer ali podobno aplikacijo za prenos datotek.
Varen korak!

Lep planinski pozdrav!
Marijan Denša


Spoštovani,
Odsek za varstvo narave pri PD Ljubljana-Matica vabi na potopisno predavanje Darinke Gilčvert Berdnik o Jemnu in njegovi naravi (Sokotra in Sana), ki bo v torek, 3. decembra 2019 ob 17. uri v društvenih prostorih PD Ljubljana-Matica, v 1. nadstropju Trdinove 8 v Ljubljani.
Predavanje bo predvidoma trajalo do 18.ure. Vstop je brezplačen.
Darinka Gilčvert Berdnik je profesorica biologije in diplomirani biolog smeri botanika. Poučuje na Osnovni šoli pod goro v Slovenskih Konjicah in na Gimnaziji v Slovenskih Konjicah. Dela tudi na Zavodu za šolstvo, kjer je za posebne dosežke v pedagogiki prejela priznanje Blaža Kumerdeja.
Vljudno vabljeni.
Načelnik Odseka za varstvo narave in gorsko stražo pri PD Ljubljana-Matica
Bojan Oblak