KDO JE KDO V MDO PD LJUBLJANE

Naslov: MDO PD Ljubljane, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana
e-mail: mdo.ljubljana@pzs.si
Spletna stran: www.mdo-ljubljana.net

Predsednica: Marinka Koželj Stepic, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana
PD LPP
e-mail: marinka.kozelj@gmail.com

Namestnik: Ernest Gradišar, Volavlje 46, 1129 Ljubljana-Zalog – PD Vevče
e-mail: jerneja.gradisar@siol.net

Tajnica: Jelka Kresnik, Novo Polje c. III/4, 1260 Ljubljana-Polje – PD Saturnus
e-mail: jelka.kresnik@gmail.com

Gospodarski odbor:
Vodja: Janez Omahen, Ob Grosupeljščici 14b, 1290 Grosuplje – PD Grosuplje
e-mail: janez.omahen@siol.net
Člani: Tone Jan – PD Medvode, Dušan Nosan – PD Ribnica, Stane Novak – PD Dobrepolje

Odbor za planinska pota:
Vodja: Marjana Jelen, Ul. k studencu 8, 1215 Medvode – PD Medvode
e-mail: marjana.jelen@evj-kabel.net
Člani: Andrej Drobnič – PD Ribnica, Miran Goričanec – PD Vevče, Marjan Kovačič – PD Šmarna gora, Andrej Potočnik – PD Medvode, Cveto Preželj – PD RTV

Odbor za varstvo gorske narave:
Vodja: Alenka Zega, Alešovčeva 18, 1000 Ljubljana – PD Obrtnik
e-mail: mitja.zega@gmail.com
Člani: Drago Cencič – PD Pošte in Telekoma, Marija Miklič – PD RTV, Ivica Mravlje – PD Rašica, Janja Prelovšek – PD Železničar

Vodniški odbor:
Vodja: Jan Skoberne, Smrjenska c. 25 – Pijava gorica, 1291 Škofljica – PD Iskra Ljubljana
e-mail: jan.skoberne@ljubljana.si
Člani: Romana Kocjančič – PD Mercator, Marinka Koželj Stepic – PD LPP, Boštjan Skubic – PD Polž, Tomaž Stražar – PD Saturnus

Odbor za informiranje in propagando:
Vodja: Marinka Koželj Stepic, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana – PD LPP
Člani: Marjan Klančar – PD Iskra Ljubljana, Romana Kocjančič – PD Mercator, Matjaž Samec – PD RTV

Nadzorni odbor:
Vodja: Silvana Cilenšek Palik, Tomišelj 17, 1292 Ig – PD Krim
e-mail: cis@siol.net
Člani: Helena Kušar – PD Polž, Tončka Pogačnik – PD Pošte in Telekoma