Odbor za informiranje in propagando

Naloge Odbora za informiranje in propagando:
– ureja spletno stran MDO PD
– skrbi za objavo planinskih akcij posameznih PD na spletni strani MDO PD
– pripravlja in skrbi za izdajo Biltena, glasila MDO PD
– sodeluje pri pripravi tradicionalnega tabora ljubljanskih planincev
– skrbi za tisk vodnikov in dnevnikov obhodnic LMP, LJ – ZG in LJ – RI,
– skrbi za izdelavo spominskih značk za obhodnice LMP, LJ – ZG in LJ – RI
– skrbi za povezovanje s Športno zvezo Ljubljane,
– opravlja naloge, ki jih predlaga predsedstvo MDO PD.