Odbor za varstvo gorske narave

Naloge Odbora za varstvo gorske narave:
– spodbuja ustanovitev odsekov za varstvo gorske narave, v društvih kjer takšnega odseka še nimajo,
– spodbuja društva v pridobivanju kandidatov za udeležbo na usposabljanju za varuhe gorske narave,
– koordinira aktivnosti odsekov za varstvo gorske narave na območju MDO PD ,
– organizira aktivnosti skupnega pomena na področju varstva narave,
– sodeluje s Komisijo za varstvo gorske narave PZS in skrbi za povezavo med odseki in komisijo,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.