Gospodarski odbor

Naloge Gospodarskega odbora:
– analizira in ocenjuje pogoje gospodarjenja s planinskimi kočami na območju MDO PD in rezultate poslovanja,
– oblikuje predloge stališč glede najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanj, za katere je pristojen UO PZS,
– spodbuja usposabljanja in srečanja oskrbnikov in gospodarjev ter izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.