Mladinski odbor

Naloge Mladinskega odbora:
– spodbuja ustanovitve mladinskih odsekov v društvih, kjer tak odsek še ni organiziran,
– obravnava problematiko delovanja mladinskih odsekov v društvih MDO PD,
– pripravlja in izvaja pokrajinska srečanja mladinskih odsekov, tekmovanja in druge oblike druženja po svojem letnem programu,
– spodbuja sodelovanje z osnovnimi šolami, pridobivanjem in usposabljanjem mentorjev,
– skrbi za dobro povezavo med mladinskimi odseki in Mladinsko komisijo PZS ter vključevanje mladih v njene organe,
– društvom predlaga oblike dela, ki so zanimivi za mlade, s ciljem čim večjega vključevanja mladih v dejavnosti in članstvo društev,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.