ODBORI MDO PD LJUBLJANE


Kdo je kdo v MDO PD Ljubljane?

 Naslov: MDO PD Ljubljane, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana

e-mail: mdo.ljubljana@pzs.si

Spletna stran: www.mdo-ljubljana.net
Predsednica: Marinka Koželj Stepic, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana
PD Integral
e-mail: mdo.ljubljana@pzs.si in marinka.kozelj@gmail.com
Tajnica: Jelka Kresnik – PD Saturnus

Gospodarski odbor:
Predsednik: Janez Omahen, Ob Grosupeljščici 14b, 1290 Grosuplje – PD Grosuplje
e-mail: janez.omahen@siol.net
Člani: Tone Jan – PD Obrtnik, Dušan Nosan – PD Ribnica in Stane Novak – PD Dobrepolje

Odbor za pota:
Predsednik: Marjana Jelen, Ul. K studencu 8, 1215 Medvode – PD Medvode
e-mail: marjana.jelen@evj-kabel.net
Člani: Marjan Kovačič – PD Šmarna gora, Andrej Drobnič – PD Ribnica, Miran Goričanec – PD Vevče, Andrej Potočnik – PD Medvode, Cveto Preželj – RTV Ljubljana

Odbor za varstvo gorske narave:
Predsednica: Alenka Zega, Alešovčeva 18, 1000 Ljubljana – PD Obrtnik
e-mail: mitja.zega@gmail.com
Člani: Drago Cencič – PD Pošte in Telekoma, Branko Dolinar – PD Ljubljana – Matica, Ivica Mravlje – PD Rašica in Andreja Papež – PD Ljubljana – Matica

Vodniški odbor:
Predsednik: Jan Skoberne, Smrjanska c.25, 1291, Škofljica- PD Iskra Ljubljana
e-mail: jan.skoberne@ljubljana.si
Člani: Romana Kocjančič – PD Mercator, Marinka Koželj Stepic – PD Integral, Boštjan Skubic – PD Polž, Tomaž Stražar – PD Saturnus

Odbor za propagando:
Vodja: Marinka Koželj Stepic, Pavle Jeromnove 12 – PD Integral
Člani: Marjan Klančar – PD Iskra Ljubljana, Romana Kocjančič – PD Mercator in Matjaž Samec – PD RTV

Nadzorni odbor:
Predsednica: Silvana Cilenšek Palik, Tomišelj 17, 1292 Ig – PD Krim
e-mail: cis@siol.net
Člani: Tončka Pogačnik – PD Pošte in Telekoma in Helena Kušar – PD Polž

Spletna stran:www.mdo-ljubljana.net